Elevråd

 

 

 

Kyrkskolans elevråd består av två elevrepresentanter per klass (förskoleklass från vt) samt personal. 

 

Representanterna företräder alla skolans elever och personal i frågor som gäller såväl den fysiska som psykiska miljön och föregås av klassråd där eleverna i den egna klassen tar upp viktiga frågor. Elevrådets verksamhet domineras av påverkans- och inflytandefrågor - vi vill dessutom att eleverna ska få kunskap och motivation för att kunna agera för en hållbar utveckling och få en medvetenhet om en hållbar livsstil.

 

Elevrådet träffas en gång per månad. Eleverna är delaktiga i de beslut som tas och i diskussioner om hur arbetet på skolan fungerar. Rådet behandlar allt från hur vi löser laguppdelning i fotboll till hur vi ska samla in pengar till våra fadderbarn. Efter avslutat möte får eleverna med sig minnesanteckningar som hjälp för att återkoppla till sin klass.