Skolråd

 

Kyrkskolans skolråd består av en föräldrarepresentant per klass samt skolpersonal och rektor. Skolrådets möten är dock öppna för alla intresserade Kyrkskoleföräldrar.

 

Skolrådets uppgift är att bidra till skolans utveckling och vara rådgivande i frågor som rör barnen och deras skolsituation.

 

 

Nästa möte: