Personalmöte

 

Följande datum har all personal APT och fritids stänger kl 16.00!

      

                   Vårterminen 2020: 25 maj 

 

Vid behov av omsorg efter kl. 16.00, kontakta rektor Anna-Karin Fors tel. 070-191 72 48 i god tid före, tack!