Förskoleklass

 

Förskoleklassen är en del i det livslånga lärandet och fungerar som en bro mellan förskolan och skolan och blandar förskolans pedagogik med skolans undervisning. Förskoleklassen har ett nära samarbete med förskolan och skolan. I och med att barnen går i förskoleklass får de ett extra år på sig för att uppnå de mål som skolans läroplan och kursplaner innehåller.

Ditt barn inhämtar kunskaper och lär sig med hjälp av förskolans viktigaste verktyg:

  • Skapande
  • Utforskande
  • Leken
  •  

Lärande genom lek och lek genom lärande

  

I förskoleklassen ska undervisningen ta fasta på de delar i läroplanen som handlar om personlig utveckling.

Att

  • utveckla sin nyfikenhet och lust att lära
  • utveckla sitt eget sätt att lära
  • utveckla sin tillit till sin egen förmåga
  • känna trygghet och lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra