Fritids

 

 

På Kyrkskolans fritidshem får barnen möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, sin identitet och sina intressen genom lek, skapande verksamhet samt rörelse inne och utomhus.

Att vara en del i en större grupp ger barnen en naturlig möjlighet att träna demokrati och att även ta ansvar för de beslut som tas.

Fritids och skola kompletterar varandra då barnen på eget initiativ under fritidstid får möjlighet att bearbeta och bekräfta sina kunskaper och upplevelser.

Barnen har möjlighet att själva välja vad de vill göra på fritids. Personalen finns till hands för att uppmuntra, stötta och ge den omsorg som kan behövas. Värdegrunden genomsyrar fritidsverksamheten och barnen lär sig ta ansvar för sig själva och sitt handlande.

Aktiviteter som erbjuds varje dag är olika byggleksmaterial, sällskapsspel, pussel, böcker och musik likväl som material och tips till olika sorters skapande och pyssel såsom papper, färg, textil, pärlor mm.

     

Om barnen har speciella önskemål på aktiviteter (till exempel film, skridskodisco eller utedag i skogen eller på Tunet) så försöker vi tillgodose dem utifrån de resurser vi har.

 

Utevistelsen på vår skolgård erbjuder bollsporter, skridsko- och madrassåkning, traditionella lekar, sandlådelek samt annan fri rollek.

     

Vi strävar efter ett gott samarbete med alla föräldrar för att hjälpa barnen så mycket som möjligt i deras utveckling. Detta underlättas av att vi är en liten skola.

Utöver skolans styrdokument lyder fritids även under Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem

 

Praktisk info

Kyrkskolan har två fritidsavdelningar; Basen (det fristående huset) för förskoleklass och åk 2 och Galaxen (plan två i stora huset) för ettor och treor.

Vi har öppet 6.30-17.30 helgfria vardagar. Mellan 6.30-7.45 och ca 16.30-17.30 (må-to) 16.15-17.30 (fr) samt hela dagarna under loven är vi på Galaxens avdelning. 

Frukost serveras 7.30-7.50 och mellanmål på eftermiddagarna.

 

Under fyra veckor av sommarlovet samarbetar vi med norra Alnös och Ljustadalens fritidshem. 

Inför lov skickas en digital närvaroenkät ut.

 

På fritids kan man välja del- eller heltid;

  • Deltid innebär att man är på fritids före eller efter skolan. Vid behov på loven; före eller efter samt den tid som normalt sett är skoltid, exempelvis 6.30-13.00 (14.00) eller 8.00-17.30.
  • Heltid är före och/eller efter skoltid och så även under loven.  

 

Man erhåller plats 10 dagar efter att påskriven bekräftelse åter har inkommit till handläggaren på kommunen. Uppsägningstiden är en månad.