Elevråd

Kyrkskolans elevråd består av två elever per klass (förskoleklass fr o m vårterminen) samt rektor.

 

I elevrådet tas övergripande frågor om bl a trivsel och regler upp.

 

Varje klass har klassråd inför elevråden som sker en gång per månad.