Miljöråd

 
 
 
 
Kyrkskolan har ett aktivt miljöråd bestående av två elevrepresentanter från varje årskurs samt personal.
 
I miljörådet behandlas ärenden som gäller hur vi ska behålla vår gröna flagga samt om arbetet för en hållbar utveckling.